8 اسفند - 10 اسفند    
هرمزگان - بندرلنگه - کیش

نخستین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل و لجستیک ایران1402

نخستین همایش و نمایش بین المللی و لجستیک در راستای افزایش بهره وری شبکه خدمات مرتبط، این شرکت مصمم است تا به یک گروه پویا و با استانداردهای بین المللی تبدیل گردد.

  • گردشگری
  • تجارت