باغ پرندگان کیش

جزیره کیش

باغ پرندگان یکی از جالب‌ترین جاهای دیدنی کیش است. در باغ پرندگان کیش بیش از ۵۰ گونه وجود دارد. گونه‌های مختلف طاووس، پلیکان و طوطی در این دیده می‌شود. علاوه بر این برخی از گونه‌های بومی پرندگان نیز در این باغ دیده می‌شود.