ملی
هرمزگان - بندرلنگه - کیش
1 مهر 1403 لغایت 30 مهر 1403

برگزاری مراسم اختتامیه مسابقه عکاسی با موضوع گردشگری ومحیط زیست

معرفی رویداد

معاونت گردشگری

تصاویر

برگزاری مراسم اختتامیه مسابقه عکاسی با موضوع گردشگری ومحیط زیست که از تاریخ 1403/07/01 لغایت 1403/07/30 در جزیره کیش برگزار خواهد شد.
معاونت گردشگری
معاونت گردشگری
معاونت گردشگری
استان/شهرستان/بخش: هرمزگان - بندرلنگه - کیش
نشانی دبیر خانه رویداد: معاونت گردشگری
تلفن دبیرخانه: معاونت گردشگری
فکس دبیرخانه: معاونت گردشگری
محل برگزاری رویداد: معاونت گردشگری
آدرس وب سایت: معاونت گردشگری