ملی
هرمزگان - بندرلنگه - کیش
1 شهریور 1403 لغایت 31 شهریور 1403

جشنواره و نمایشگاه لباس ایرانی

معرفی رویداد

جشنواره و نمایشکاه لباس ایرانی که از تاریخ1403/06/01 لغایت1403/06/31 در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

تصاویر

جشنواره و نمایشکاه لباس ایرانی که از تاریخ1403/06/01 لغایت1403/06/31 در جزیره کیش برگزار خواهد شد.
معاونت گردشگری
معاونت گردشگری
معاونت گردشگری
استان/شهرستان/بخش: هرمزگان - بندرلنگه - کیش
نشانی دبیر خانه رویداد: معاونت گردشگری
تلفن دبیرخانه: معاونت گردشگری
فکس دبیرخانه: معاونت گردشگری
محل برگزاری رویداد: معاونت گردشگری
آدرس وب سایت: معاونت گردشگری