درخت سبز کیش

جزیره کیش

درخت سبز کیش را در شمال جزیره پیدا می‌کنید. دلیل اصلی معروف‌شدن این درخت عمر طولانی‌اش است. برخی از بومی‌ها معتقدند عمر این درخت به بیش از ۶۰۰ سال می‌رسد.
علاوه بر این بسیاری از افراد درخت سبز را مقدس می‌دانند. آنها بر این باورند که این درخت حاجت می‌دهند. آنها بنا بر اعتقادها و باورهای خود به این درخت دخیل می‌بندند و آرزو می‌کنند. دیدن این درخت را از دست ندهید! درخت را ببینید و مردم ۶۰۰ سال پیش را در اطراف آن تصور کنید. این تصور حسی کمی عجیب و جالب است.