سایت آهوان

جزیره کیش

در سال 1363 تعداد 30 رأس آهو برای حمایت از تکثیر آهوی ایرانی و افزودن جذابیت های جزیره کیش با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست از جزیره خارک به جزیره کیش منتقل گردید و اکنون در بیشتر مناطق به ویژه شرق و جنوب جزیره به صورت گله های پراکنده دیده می شوند. تعداد آهوان کیش بیش از 350 رأس برآورد گردیده در حالی که مطابق آخرین سرشماری صورت گرفته تعداد آنها به 688 رأس افزایش یافته بود. بقای و افزایش جمعیت آهوان کیش با شرایط مناسب محیطی، ساخت آبشخور و توزیع علوفه در مناطق مختلف جزیره مرتبط می باشد. در حال حاضر مهمترین عامل مرگ و میر آهوان کیش تصادفات جاده ای می باشد. محلی به صورت طبیعی برای نگهداری آهوان به صورت سافاری پارک ایجاد شده است.