مسیر دوچرخه‌سواری

جزیره کیش

دوچرخه‌سواری تفریحی برای تمام سنین است، مهم نیست چند سالمان باشد، حتی فکر چند ساعت دوچرخه‌سواری در هوای آزاد حال آدم را بهتر می‌کند، چه رسد به اینکه واقعا در سفر فرصت چنین کاری را داشته باشید. دوچرخه‌سواری در کیش یکی از تفریحات کیش است که طرفداران زیادی دارد.