ملی
هرمزگان - بندرلنگه - کیش
28 آذر 1402 لغایت 1 دی 1402

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان کیش

معرفی رویداد

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان کیش با حضور برندهای مطرح کشور به مدت چهارروزدرمحل نمایشگاههای بین المللی کیش گردهم می ایند

تصاویر

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان کیش از تاریخ 28 اذرماه تا 1 دیماه در نمایشگاه بین المللی کیش برگزار می گردد.
این نمایشگاه در سال های متوالی در جزیره کیش برگزار شده است و در سال جاری نوزدهمین دوره با حضور شرکت های متخصص این صنعت از تاریخ 28 آذر تا 1 دی ماه در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار خواهد شد.
1- جذب سرمایه گذاران برای توسعه اقتصادی در منطقه
2- رونق کسب و کارها در حوزه گردشگری
3- رشد و توسعه اقتصادی جزیره کیش
4- آشنایی با متخصصین این صنعت و پیشرفت های حاصل در این زمینه
شرکت هفتواد
استان/شهرستان/بخش: هرمزگان - بندرلنگه - کیش
نشانی دبیر خانه رویداد: کرمان--حیابان امام جمعه -امام جمعه 5 پلاک 14/1
تلفن دبیرخانه: 034-32472991-32478414
فکس دبیرخانه: 032-32444382
محل برگزاری رویداد: نمایشگاه بین المللی کیش
آدرس وب سایت: www.haftvad.com