آب‌انبار دوقلو کیش

جزیره کیش

دو گنبدی که در کنار هم در این آب‌انبار وجود دارد باعث شده است که به آن دوقلو گفته شود. رفتن به آب‌انبار دوقلو کیش شما را به دنیایی متفاوت از بافت مدرن جزیره می‌برد. خصوصا اینکه اگر با فرزندانتان به کیش رفته‌اید، به این آب‌انبار بروید تا آنها هم با ساختمان‌هایی از این دست آشنا شوند.